top of page

 2020 Season Schedule and Results 

Week One

Asa - L vs. Harry - W

Jenna - vs. Blake - L

Nate - L vs. Taylor - W

Erik - L vs. Noah - W

Ben - L vs. Hunter - W

Jason - L vs. Mike - W

Week Three

Nate - L vs. Jenna - W

Asa - L vs. Blake - W

Harry - W vs. Taylor - L

Erik - L vs. Hunter - W

Noah - L vs. Mike - W

Ben - W vs. Jason - L

Week Two

Jenna - W vs. Taylor - L

Blake - L vs. Harry - W

Asa - L vs. Nate - W

Erik - W vs. Ben - L

Noah - L vs. Jason - W

Mike - W vs. Hunter - L

Week Four

Jenna - W vs. Harry - L

Nate - W vs. Blake - L

Asa - L vs. Taylor - W

Erik - L vs. Jason - W

Noah - L vs. Hunter - W

Ben - W vs. Mike - L

Week Five

Asa - L vs. Jenna - W

Blake - W vs. Taylor - L

Nate - L vs. Harry - W

Erik - L vs. Mike - W

Ben - W vs. Noah - L

Jason - L vs. Hunter - W

Week Six

Erik - L vs. Jenna - W

Blake - W vs. Noah - L

Ben - L vs. Taylor - W

Nate - L vs. Hunter - W

Harry - L vs. Jason - W

Asa - L vs. Mike - W

Week Seven 

Jenna - W vs. Noah - L

Erik - W vs. Blake - L

Taylor - L vs. Hunter - W

Nate - W vs. Ben - L

Harry - L vs. Mike - W

Asa - W vs. Jason - L

Week Eight

Jenna - W vs. Ben - L

Blake - W vs. Hunter - L

Taylor - W vs. Jason - L

Nate - L vs. Mike - W

Erik - W vs. Harry - L

Asa - L vs. Noah - W

Week Nine

Jenna - W vs. Hunter - L

Blake - L vs. Ben - W

Taylor - L vs. Mike - W

Nate - W vs. Jason - L

Harry - L vs. Noah - W

Asa - L vs. Erik - W

Week Eleven

Jenna - L vs. Mike - W

Blake - L vs. Jason - W

Noah - W vs. Taylor - L

Erik - L vs. Nate - W

Harry - W vs. Hunter - L

Asa - L vs. Ben - W

Week Ten

Jenna - L vs. Jason - W

Blake - L vs. Mike - W

Erik - L vs. Taylor - W

Nate - L vs. Noah - W

Ben - W vs. Harry - L

Asa - W vs. Hunter - L

Week Twelve

Jenna - L vs. Blake - W

Nate - W vs. Taylor - L

Asa - W vs. Harry - L

Erik - L vs. Noah - W

Ben - W vs. Hunter - L

Jason - L vs. Mike - W

Week Thirteen

Jenna - W vs. Taylor - L

Blake - L vs. Harry - W

Asa - L vs. Nate - W

Erik - L vs. Ben - W

Noah - W vs. Jason - L

Mike - L vs. Hunter - W

 2020 playoffs and results 

Round 1 - Week 14

Mike - Bye

Noah - W vs. Hunter - L

Jenna - Bye

Harry - L vs. Fowler - W

Round 2 - Week 15

Noah - W vs. Mike - L

Jenna - W vs. Fowler - L

Championship - Week 16

Noah - W vs. Jenna - L

 2020 toilet bowl and results 

Round 1 - Week 14

Asa - Bye

Blake - W vs. Jason - L

Taylor - Bye

Nate - W vs. Dunbar - L

Round 2 - Week 15

Jason - W vs. Asa - L

Taylor - W vs. Dunbar - L

Crowning of the Shit King - Week 16

Asa - W vs. Dunbar - L

bottom of page